tisdag 30 juni 2009

Kunskap för alla och genom hela livet

Alla behöver höja sin kunskapsnivå. Henry dömer ut det svenska samhällets förmåga att kompetensutveckla de människor som redan finns på arbetsmarknaden. Han konstaterar att det är de högst utbildade som får flest chanser att fortbilda sig och att det dessutom nästan enbart görs i så kallade goda tider.

Nu blir det avslutande paneldebatt. Thomas Östros hänger på Henrys resonemang om behovet av välutbildade människor.

Nu fick jag hjälp av Monica Green med att identifiera Henry och jag hade helt fel om hans bakgrund. Talaren är Henry Ohlsson, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Inga kommentarer: