söndag 26 oktober 2008

Två år med kartig kartell :-(

Snodde den här listan från Die Quelle, som i sin tur citerar Daniel Suhonen i Aftonbladet:

Bostäderna
*Utförsäljning av allmännyttan. I Stockholm har 38 500 av 95 000 kommunala hyresrätter bildat bostadsrättsföreningar.
*Bostadsbyggandet har minskat med 28 procent.
*Sänkt fastighetsskatt – men bara för dem med dyrast villor.
*Inriktning mot marknadshyror.
*Slopat investeringsstöd till hyresrätter.
*Allmännyttans hyresledande roll urholkas.

Vård och omsorg
*Stopplagen bort, tillåtet att sälja ut universitetssjukhus.
*Patienter med privat sjukvårdsförsäkring går före i kön.
*Martina tar bara emot barn med privat vårdförsäkring – eller som betalar 1 400 kr för ett besök.
*Vårdval Stockholm omfördelar resurser till välbärgade områden från socialt utsatta.

Miljön
*Kollektivtrafiken dyrare.
*Dubbelt så mycket pengar satsas på vägar som på järnvägar.
*Stöd till länstrafiken för nya tåg tas bort.

Kulturen
*Avgifter på statliga museer.
*Slopat stöd till En bok för alla.

Utbildning
*Friskolorna utarmar den kommunala skolan, snart går vartannat barn i Stockholm i privat skola.
*Komvux bantas kraftigt över hela landet.
*Betyg i ordning och uppförande.
*Studerandevillkoren i a-kassan bort.
*Ändrade behörighetsregler till högskolan.

Socialförsäkringarna
*Lägre tak i sjukförsäkringen.
*Sänkt ersättning i föräldraförsäkringen.
*Sänkt inkomsttak i a-kassan.
*Sjukpenningen begränsas till ett år.
*Försämrad förtidspension.
*Pensionärer betalar högre skatt än löntagare.

Familjepolitiken
*Kommunala vårdnadsbidrag betalas med pengar från förskolan.
*Ingen lag om könsneutrala äktenskap.

Jobbet & facket
*Kostnaden att vara med i a-kassan har ökat med 140 procent.
*Urholkade turordningsregler.
*Arbetslivsinstitutet nedlagt, neddragningar på Arbetsmiljöverket.
*Försämringar i arbetsmarknadsutbildningarna.
*Kollektivavtalen hotade av EU-domstolen.
*Stora varsel inom industrin.
*Urholkade turordningsregler.
*"Ungdomsrabatten" innebär att företagen anställer billigare – utan att några nya jobb skapats.

Integration
*Begränsad anhöriginvandring.
*Arbetskraftsinvandring utifrån arbetsgivarnas behov.
*Flyktingar från krigsdrabbade områden nekas asyl.

Skatterna
*Sänkt inkomstskatt – 75 procent av skattesänkningarna hamnar hos halvan med de högsta inkomsterna.
*Förmögenhetsskatten avskaffas.
*Avdrag för hushållsnära tjänster.
*Sänkta bolags- och företagsskatter

Inga kommentarer: